Jakob Kroeker: Sám s Mistrem

Zpátky na: Články

Jakob Kroeker: Sám s Mistrem

Autor v této publikaci na základě setkání Pána Ježíše s Mojžíšem a Eliášem za účasti svých tří učedníků na hoře proměnění, zohlednil veliké potřeby současnosti. Jaké jsou naše nejhlubší zkušenosti s Pánem? Obsah této knížky má určité hranice. Podle autora nemá se číst jako přísně exegetická a teologická, nýbrž čistě vzdělávající. Nemá sama co nabídnout, chce jen vést k Tomu, v němž se rozhodla přebývat veškerá plnost Boží tělesně a Jehož milost je dostatečná pro každého jedince a pro všecky. Jakkoliv každý hlt z tohoto pramene je vzácný, nikdy nemůže nahradit sám pramen. Co však jeden každý v Božím lidu dnes potřebuje, nejsou jen ojedinělá požehnání, je to ON, Ten žehnající. On se opět musí stát středem celého našeho života a pramenem naší síly, aby také v našem životě a službě se stalo skutečností a ne jenom vyznáním: „Už nežiji já, ale Kristus žije ve mně.“

Knížka o formátu A5 má rozsah 120 stran, a je pouze v elektronickém provedení. Můžete si ji objednat na emailové adrese: info@krestanskysborostrava.cz

 

Sdílejte tento článek

Zpátky na: Články