Author - FilipByrtus

Ján Ostrolucký: Očekávat Pánův příchod – Potěšení Písma v době koronaviru

  Očekávání příchodu Pána Ježíše pro Církev je jedna z největších motivací pro život lidí, kteří jsou Božími dětmi a jdou ve šlépějích svého Pána. Svět se...

Post Date: 05 10

Jakob Kroeker: Sám s Mistrem

Autor v této publikaci na základě setkání Pána Ježíše s Mojžíšem a Eliášem za účasti svých tří učedníků na hoře proměnění, zohlednil veliké potřeby současnosti. Jaké jsou...

Post Date: 12 10

Nabídka knihy Věry Mrkosové 50 otázek


Post Date: 12 10

Korona nebo virus?

Koronavirus udržuje svět v napětí. To, co obecně víme o virech, je též výstižným obrazem našeho duchovního života. Toužíme po „koroně“ (koruně) věčného života, nebo...

Klid v neklidné době II.

Je to příběh loďky na rozbouřeném Genezaretském jezeře: „A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď; on však spal. I přišli...

Klid v neklidné době

Žijeme v náročné, děsivé době, která vyvolává úzkost a působí až tísnivě. Jak dlouho ještě potrvá ta koronavirová nákaza se všemi důsledky? Ani křesťané nejsou...

Důstojně zemřít

„Důstojně zemřít.“ Co to znamená? Je to vůbec možné? „Umírání“ je definováno jako postupný výpadek životně důležitých funkcí organismu, které bezprostředně předchází smrti a jí...

Koronavirová horečka

To, co dnes všecka ostatní témata celosvětově zatlačuje na okraj zájmu, je ten neslavný koronavirus. Jakoby celý svět zachvátila koronavirová horečka. Corona je latinské slovo,...

Trumpův „Návrh století“

Po „Parametrech“ Billa Clintona a „Silniční mapě“ George W. Bushe položil Donald Trump 28. ledna 2020 ve svém „Návrhu století“ jako třetí americký prezident na...

Bohu není nic nemožné

Pětkrát je v Písmu lidem sděleno, že Bohu nic není nemožné, a to ve čtyřech událostech. 1. Poprvé o tom čteme, když anděl Hospodinův spolu se...